23/07/2024

ชลบุรี จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 จากตัวแทนของจังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 จากตัวแทนของจังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี

เมื่อ 11 มิ.ย.67 ที่วัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 จากตัวแทนของจังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ ภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ โดยมีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

   
การประกวดในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม 5 คน โดยจังหวัดในภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดประเภทละ 3 ทีม รวมจำนวน 48 ทีม แยกเป็น ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน จำนวน 12 ทีม ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน จำนวน 12 ทีมระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน จำนวน 12 ทีม ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน จำนวน 12 ทีม และ กิจกรรม การประกวดบรรยายธรรม

   
โดยจังหวัดในภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด ช่วงชั้นละ 3 คน รวม 4 ช่วงชั้น รวมผู้เข้าประกวด จำนวน 48 คน ดังนี้
– ช่วงชั้นที่ 1 (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชั้น ป.1-ป.3) จำนวน 12 คน
– ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาตอนปลา ชั้น ป.4-ป.6) จำนวน 12 คน
– ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1-ม.3) จำนวน 12 คน
– ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4-ม.6) จำนวน 12 คน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม