ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการฯ การจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการฯ การจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการกองทัพอากาศ  พลอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการฯ การจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15 ติดตามความก้าวหน้าการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าฯ

ข่าวที่น่าติดตาม