23/07/2024

ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรมร่วมบุญในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการ สร้างเตาเผาระบบไฟฟ้า

ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรมร่วมบุญในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการ สร้างเตาเผาระบบไฟฟ้า

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำโดยอาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์
ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม
ร่วมบุญในงานทอดผ้าป่าสามัคคี

โดยมี พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการ สร้างเตาเผาระบบไฟฟ้า เมรุวัดตะกาดเง้า จ.จันทบุรี เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

และเข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสิน)
จ.จันทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล

กราบอนุโมทนาสาธุบุญ ส่งบุญให้กัลยาณมิตรทุกท่านครับ สาธุๆๆ

ข่าวที่น่าติดตาม