23/07/2024

กาฬสินธุ์-มอบตราตั้งรักษาการแทน จอ.เมืองกาฬสินธุ์

วัดใต้โพธิ์ค้ำ จัดพิธีพิธีมอบตราตั้ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

วันท่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเดชพระคุณพระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฏราวาส พิธีมอบตราตั้ง แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีคณะสงฆ์ ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

 

นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าด้วยพระครูจันทธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอว่างลงและจะแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอทันทีมิได้

 
“อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 วัดแรกแห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 (พ.ศ 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2561 จึงแต่งตั้งให้ พระครูปริยัติพุทธิคุณ ฉายา ฐิตคุโณ อายุ 70 พรรษา 47 วิทยฐานะ ป.ธ.4, น.ธ.เอก, พธ.ด. วัดใต้โพธิ์ค้ำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 20 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 (พ.ศ 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณ วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2567″ นายสยามพัชร์กล่าว

ข่าวที่น่าติดตาม