19/07/2024

ร้อยเอ็ด…ผู้ให้ย่อมชนะ…พิธีรับมอบอาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านดงบัง/ดงพิกุล อำเภอเชียงขวัญ

ร้อยเอ็ด…ผู้ให้ย่อมชนะ…พิธีรับมอบอาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านดงบัง/ดงพิกุล อำเภอเชียงขวัญ

 


วันนี้(30 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) บ้านดงบัง ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมรับมอบอาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) ในความอุปถัมภ์ของพระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอสพป ร้อนเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า อาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ ได้รับงบประมาณมาจากการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สิบเอกจักกรินทร์ จุลสม ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน และ ประชาชนผู้
มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 900,074.39 บาท (เก้าแสนเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์)

และได้รับความเมตตาอุปถัมถ์จากท่านพระครูวิมลบุญโกศล เป็นจำนวนเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาท) ก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมนักเรียน รวมทั้งจัด
กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในโอกาสต่างๆ
อาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
งบประมาณการก่อสร้าง 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) ตัวอาคารมีความกว้าง 12 เมตร ความยาว 32 เมตร ความสูง 7 เมตร
มีพื้นที่ใช้สอย 253 ตารางเมตรและก่อสร้างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบอาคารอีก 96 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 480 ตารางเมตร
กิจกรรมในครั้งนี้มูลนิธิวิมลบุญโกศลยังได้ มอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 32 ทุน มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 72 ชุด ด้านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ประธานฝ่ายสงฆ์เมตตาดำริว่า นับว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ได้อุปถัมภ์โรงเรียน หรือสถานศึกษาเพราะว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ว่านี้เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังหลักที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตข้างหน้า อาตมาให้ความสำคัญในเรื่องบวรเป็นหลัก คือบ้าน วัด และโรงเรียนต้องพึ่งพาอาศัยกัน รัก อาทร เมตตาซึ่งกันและกัน เจริญพร โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห) 081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม