19/07/2024

โรงพยาบาลพญาไท 3 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

โรงพยาบาลพญาไท 3 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้อำนวยการแพทย์รพ.พญาไท 3 และ คุณ ณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด รพ. พญาไท3
พล.ต.ต. กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผู้บังคับกานตำรวจนครบาล 7 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ การเข้าอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

    

ภายในงานมีการสอนวิธีช่วยเหลือชีวิติขั้นพื้นฐาน CPR ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ร่วมเข้าอบรมได้ปฏิบัติจริงทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พว.มณฑา ไชยติ๊บ พยาบาลชำนาญการ พว. ณฐมน จันธง พยาบาลชำนาญการ และทีมพยาบาล รพ.พญาไท3 เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพญาไท3 มีความยินดีอย่างยิ่งที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแล และหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลประชาชน ช่วยเหลือสังคมต่อไป

     

ข่าวที่น่าติดตาม