13/07/2024

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นำแอนิเมชัน สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” สู่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ 10

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นำแอนิเมชัน สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” สู่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ 10

 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก Facebook สามเณรปลูกปัญญาธรรม พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นำตัวอย่างแอนิเมชันเรื่อง สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” นำไปสอนสามเณรในปีที่ 10 ของโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ 10 โดยในเนื้อหาของการสอนครั้งนี้ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ได้เมตตาสอนเรื่องการรักในความแตกต่างผ่านแอนิเมชัน สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” ในตอน “นักเรียนแลกเปลี่ยน” เพื่อเผยแพร่ความรักและความเข้าใจในชุมชน ให้เข้าใจว่าแม้คนเราจะมีสีผิว เชื้อชาติและหน้าตาที่ต่างกันแต่ทุกคนก็เป็นมนุษย์โลกเหมือนกัน การปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเท่าเทียมจึงเป็นเรื่องพื้นฐานในสังคม

นอกจากนี้ พระอาจารย์ยังสอนบทเรียนแห่งความกตัญญูผ่านการเล่านิทานธรรม เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเคารพและเข้าใจในบทบาทของอาจารย์ในการสอนและชี้นำและในห้องเรียนนี้ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ได้พยายามช่วยสอนสามเณรให้เห็นถึงความสามัคคีและการให้อภัย แสดงถึงความยั่งยืนแห่งความดีในความสัมพันธ์และความเข้าใจในชุมชนของเรา

นอกจากนี้ แอนิเมชันซีรีส์ สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมียอดวิวเข้าชมทะลุสองแสนวิวใน TrueID ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมและการยอมรับจากเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั่วทั้งประเทศ แอนิเมชันซีรีส์ สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” สร้างขึ้นเพื่อนำหลักคำสอนของ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ที่สร้างสรรค์เป็นแอนิเมชันที่มีเนื้อหาสนุกสนาน เข้าใจง่ายและเป็นสากลเพื่อนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

ซึ่งเป็นรากฐานของปัญหาหลักต่างๆของสังคมไทยมาสร้างเป็นแอนิเมชันธรรมะที่เข้าใจง่ายผ่านตัวละคร สามเณร สติมา โดยสามารถรับชมผ่านช่องทางสตรีมมิ่ง TrueID หรือ https://www.trueid.net/watch/th-th/series/PNPGWd5zr6d8/8b3nn8MEmqga และทางโทรทัศน์ ช่อง 7HD ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09:40 น. และ ทาง ALTV ช่อง 4 ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 16:40 น. Official Trailer https://bit.ly/4cAPOrc

ข่าวที่น่าติดตาม