19/07/2024

ชุมพร – ปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเร่งตรวจสอบและเข้มงวดในการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2567  

ชุมพร – ปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเร่งตรวจสอบและเข้มงวดในการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2567

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายเข้มงวดกวดขันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมายเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมถึงปกป้องผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนื่องจากซากสัตว์ที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์อาจมีเชื้อก่อโรคระบาดสัตว์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภครวมถึงเป็นการแทรกแซงกลไกราคาจำหน่ายภายในประเทศอย่างไม่เป็นธรรมจนสร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ของประเทศไทยกรมปศุสัตว์จึงมีแผนการดำเนินการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในสถานที่เก็บรักษาสินค้าเกษตรห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายอาหาร food service ทั่วประเทศนั้น  ปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเร่งตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 21,23,24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30.00น.

ซึ่งมีรายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 1.1.ห้องเย็น:สถานที่พักซากสัตว์ เช่นซากสุกรซากสัตว์ปีก  ซากโค  ซากระบือ สินค้าประมง(ถ้ามี) 1.2.food service:โรงงานสินค้าแปรรูปต่างๆเช่นไส้กรอกชาบู  หมูกระทะ  เป็นต้น 2.เอกสารที่จะต้องตรวจสอบในกรณีเข้าตรวจสอบในพื้นที่ได้แก่  2.1. ใบค้าสัตว์ซากสัตว์(ร .10) 2.2.ใบเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์(ร. 3 ,ร. 4 ,ร. 5) 2.3ใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์(ใบ ร.น)(ถ้ามี) 2.4.ใบซื้อขายปศุสัตว์2.5. ใบอนุญาตนำเข้า(ร. 6 ,ร.7 )ถ้ามี

นายสัตวแพทย์เดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์พิชัย  โพธิ์กระสังข์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชุมพร ,ปศุสัตว์อำเภอละแม ,ปศุสัตว์อำเภอหลังสวน ,ปศุสัตว์อำเภอทุ่งตะโก ,ปศุสัตว์อำเภอสวี ,ปศุสัตว์อำเภอท่าแซะและ ปศุสัตว์อำเภอเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่ ร.ต.อ.แสงชัย  สุทธิงาม รอง สว กก.สส.3 ภาค 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8  ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2567 จังหวัดชุมพร สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยมติของที่ประชุมกรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั้งประเทศดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ทั้งที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วและมีการสำรวจเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 22 แห่ง ได้แก่ บาสแอนด์แบงค์ สาขาเยื้องการไฟฟ้าละแม, บาสแอนด์แบงค์ สาขาตรงข้ามบิ๊กวันละแม ,พิมพ์นรา, บิ๊กฟูดส์เอ็กเพรส, อิ๊ดโต๊ะจีน ,ดีฟาร์มฟู้ด ภาคใต้ จำกัด  (สาขาหลังสวน) , กัปตันซี ร้าน เอ็น.พี.ช้อป, ร้าน นิดอร ไก่สด, ป้าแตนไก่สด, ห้องเย็นพิมพ์นาราเทพประทุม, บริษัท สมหวัง ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด, .โรงงานแปรรูปโคฮาลาล,  โรงฆ่าสัตว์ซัลมา ร้านหมูเจ๊แตง, บริษัทดีฟาร์มฟู้ดรีเทลจำกัด ,โรงงานลูกชิ้นศ.ชุมพร ,บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด สาขาชุมพร ,บริษัทสยามแม็คโครจำกัด(มหาชน) สาขาชุมพร,ตุ๊กตาไก่สด,บริษัทเอกชัยดิสทิบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

 

ผลการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ปี 2558 และการสต๊อกสินค้าการเกษตรด้านปศุสัตว์ แต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำในมาตรการต่างๆในการดำเนินการเพื่อความถูกต้องอย่างเคร่งครัดและเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักรู้และไม่กล้าที่จะกระทำความผิดต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน  0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม