21/07/2024

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

พล.ต.ต.หญิง สมพร พูลเกษม ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เปิดเผยว่า กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสารนิเทศ

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. , ปวส. หรืออนุปริญญา มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 – 35 ปี โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ อาคาร 12 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1004 หรือทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th

ข่าวที่น่าติดตาม