19/07/2024

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวทำบุญเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ ๓๕๔ ปี พร้อมร่วมจุดประทีป ๒,๕๐๐ ดวงรอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวทำบุญเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ ๓๕๔ ปี พร้อมร่วมจุดประทีป ๒,๕๐๐ ดวงรอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

 

 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดสิงห์ ตำบลสามโคก วัดสิงห์ จัดพิธีทำบุญเวียนเทียนรอบอุโบสถ เก่าแก่อายุ ๓๕๔ ปี พร้อมร่วมจุดประทีปรอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก มีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่วัดสิงห์สามโคกนั้นทางวัดและประชาชนร่วมกันจุดถ้วยน้ำมันขนาดเล็กที่วางเรียงรายรอบอุโบสถ ให้เกิดแสงสว่างเป็นดวงประทีป ๒,๕๐๐ ดวง อย่างสวยงาม ยังเป็นการบูชาแสงสว่าง

 

เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาล ดั่งแสงจากประทีป มีพระสมุห์อรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ จ.ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ สามโคก นำสวดสรรเสริญ พระรัตนตรัย เวียนเทียนประทักษิณครบ ๓ รอบเพื่อเป็นสิริมงคล วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

 

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

 

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมาโนชญ์  บุญอุปถัมภ์ อายุ ๕๗ ปี ประชาชนชาวตำบลกระแชง ตำบลกระแชง อำภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่มาร่วมทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาวันนี้ได้มพร้อมกับครอบครัว การได้มาทำบุญในครั้งนี้รู้สึกมีความสุขกายสุขใจได้เห็นความงามของวัดสิงห์มีการจุดประทีปที่สวยงามแลจะอยากจะให้วัดสิงห์ได้จัดประเพณีอย่างนี้สืบเนื่องต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม