19/07/2024

สุโขทัย-ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยรับคณะวัดผลตั้งเป้าสร้างชื่อให้สุโขทัย

สุโขทัย-ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยรับคณะวัดผลตั้งเป้าสร้างชื่อให้สุโขทัย

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567

ซึ่งการติดตามและประเมินผลงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมี ดร.กิตติ สุธิจิตไพศาล พร้อมด้วย นางพันทิพา วิศาลศักดิ์ คณะอนุกรรมการฯ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อ 16 พฤษภาคม 2567

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

ข่าวที่น่าติดตาม