ลงนามบันทึกความร่วมมือทั้งสององค์กรที่จะเป็นภาคีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในภาควิชาการ

ลงนามบันทึกความร่วมมือทั้งสององค์กรที่จะเป็นภาคีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในภาควิชาการ

พระพรหมวัชรธีราจารย์ ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ลงนามบันทึกความร่วมมือทั้งสององค์กรที่จะเป็นภาคีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในภาควิชาการด้วยกัน
#บันทึกหมอเดว
#ศูนย์คุณธรรม
#วันวิสาขบูชา
#WorldVESAK2024
#UN

ข่าวที่น่าติดตาม