กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม. ) ร่วมผนึกกำลังภาคีเครือข่าย Kick off โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 ทั่วประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม. ) ร่วมผนึกกำลังภาคีเครือข่าย Kick off โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 ทั่วประเทศ
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick off โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 พร้อมด้วยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและครอบครัว ทั้งนี้ทางมูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำโดย อจ.วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิได้ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษา ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ให้แก่เด็กๆ จำนวนหนึ่ง โดยมีการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้เด็ก ๆ จำนวน 100 ชุด รวมทั้ง กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีพาน้อง 30 คน ช็อปห้างสรรพสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 ทั้งนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่งทั่วประเทศ จะดำเนินการโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน จัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์ สิ่งของ ทุนการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เด็กในวัยเรียนกลุ่มเปราะบาง อายุระหว่าง 2 – 18 ปี จำนวน 1,072 คน ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม

ข่าวที่น่าติดตาม