23/07/2024

ชุมพร – สำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ชุมพร – สำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

หลายฝ่ายเข้าสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และ น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 พ.ค.67 นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย นายสมชาย เผือกเนียร รองนายกฯ นายนรินทร ชูประเสริฐ รองประธานสภา อบต.สลุย นายนิพัทธ์ จันทร์งาม รองนายกอบต.สองพี่น้อง นายจเร ปานแก้ว ประธานสภา อบต.สองพี่น้อง นายจรูญศักดิ์ นุ่นแก้ว ผญบ.ดวงดี 1ม.7 ต.สองพี่น้อง นายประมวล รัตนะ ผญบ.เหมืองทอง ม.5 ต.สลุย นายวิรัญ ชูกลาง รองประธานสภา อบจ.ชุมพร นายเจริญ อาจประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกร อ.ท่าแซะ เขต 3  ผู้ช่วย ส.ส.สันต์ แซ่ตั้ง ว่าที่ ร.ท.ศุภกิจ แสงอุทัศน์ นายช่างชลประทานจังหวัดชุมพร นายอาทร กำลังใบ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง) นายสุวิทย์ จันทนะ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า.นายเสน่ห์ ศิลา หัวหน้าหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนินทอง สารวัตรกำนันสองพี่น้อง   และ เจ้าหน้าที่หลายฝายได้เข้าดูพื้นที่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 ต.สองพี่น้อง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเนื่องจากคลองอธรรมน้ำแห้ง

โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการทำประชาคมตำบลสองพี่น้อง และ ตำบลสลุย ที่ใช้น้ำจากคลองอธรรม ทั้งสองตำบล มีมติเห็นด้วยที่จะเสนอให้เพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บน้ำในพื้นที่โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำคลองอธรรม สร้างเป็นอ่างเก็บน้ำหรือฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่ สร้างความชุ่มชื้นให้กับ ป่าต้นน้ำ ป้องกัน ปัญหาไฟป่า สัตว์ป่ามีน้ำ กินอยู่กับธรรมชาติ น้ำที่ได้ ส่วนหนึ่งจะได้ระบายลงคลองอธรรม เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตำบล ได้ใช้อุปโภคบริโภค

ว่าที่ ร.ท.ศุภกิจ แสงอุทัศน์ นายช่างชลประทานจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ชลประทานจังหวัดชุมพร จะดำเนินการเพิ่มศัยภาพตัวฝายเก็บน้ำด้วยการยกสปิลเวย์ (spillway) ขึ้นอีก 50 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มความจุน้ำและดำเนินการขุดดินหน้าฝายออกเพิ่มความจุให้มากขึ้น ส่วนการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก หรือ ฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่นั้น จะได้นำเสนอหน่วยงานต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม