18/07/2024

“เปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้” ครูท่าจีนอุดมวิทยาเล่นของ ผูกข้อมือมัดใจนักเรียน

“เปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้” ครูท่าจีนอุดมวิทยาเล่นของ ผูกข้อมือมัดใจนักเรียน

 


วันนี้ 16 พฤษภาคม 2567 นางปัณฑินา ชะตารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าจีนอุดมวิทยา ที่หมู่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พร้อมคณะครูออกมาต้อนรับนักเรียนสู่รั้วโรงเรียนอย่างอบอุ่น รับจากมือผู้ปกครองสู่มือครูร่วมกิจกรรม”เปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้” ผูกข้อมือนักเรียนทั้ง 255คน ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11ห้องเรียน มีห้องน้ำผู้ชาย 8 ห้อง ผู้หญิง6ห้องรองรับ

ทั้งให้นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนได้เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจในการเรียนรู้ในรั้วโรงเรียนที่ครูทุกคนมากฝีมือ มากความสามารถ มากประสบการณ์ และพร้อมส่งต่อประการณ์ เทคนิคการสอยการอบรม ถ่ายทอดแก่นักเรียนด้านวิชาการทักษะอาชีพ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต พร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
โรงเรียน ได้ขับเคลื่อนแนวทางสอดรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

 

เรียนดี มีความสุข มีการจัดทำสื่อ อุปกรณ์การ ห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนอีกด้วย
ทั้งเป็นเพราะแนวทางบริการเน้นการเรียนเป็น และกาาลดภาระครู นักเรียน
ประเด็นที่สำคัญขณะนี้ ที่จะต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันภัยธรรมชาติการเปลี่ยนของโลก ที่เด็กไทยต้องพร้อมรับมือ แก้ไข ลดความเสียหาย ภัยที่เกิดขึ้น จากสภาวะความร้อน พายุ อากาศร้อน น้ำท่วม

 

ได้ประชุมครู ภาคีเครือข่ายร่วมกัน แผนระวังเหตุภัย กรณีมีพายุ น้ำท่วม
อาทิ แผนเปิดประตูหน้าต่าง เปิดพัดลม ปลูกไม้ประดับในห้องเรียน ,ภาชนะรองรับน้ำ การทำความสะอาดสม่ำเสมอ,ร่วมกันปลูกต้นยืนต้นใน โรงเรียน สร้างการรับรู้การประหยัด การรักสิ่งแวดล้อม,การเข้าถึงสภาพแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวด การดูรักษา ช่วยเหลือก่อนตลอดหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ต้องรวมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่สุด หวังว่าให้นักเรียนที่นี่ เรียนดีมีสุข

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม