ชุมพร –  เปิดศูนย์โรคหัวใจให้บริการแก่ผู้ป่วยในจังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง

 

ชุมพร –  เปิดศูนย์โรคหัวใจให้บริการแก่ผู้ป่วยในจังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง

เปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาภากรเกียรติวงศ์ ลดการส่งต่อและเสียชีวิต หมุนเวียนแพทย์จากศูนย์โรคหัวใจในเขต 11   ผู้ทำหัตการมาให้บริการ

วันนี้ (16 พ.ค.67) เวลา 09.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาภากรเกียรติวงศ์” ณ ศูนย์โรคหัวใจ อาคารอำนวยการ(เก่า) ชั้น2 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า โรคหัวใจ เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ รองจากมะเร็ง จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสุงขึ้นทุกปี เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วนลงพุง การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา

โรงพยาบาลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาด 509 เตียง ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจ ชนิดหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน เฉลี่ยปีละ 400 – 500 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งการรักษาที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนได้คือ การเปิดเส้นเลือดที่อุดตันนั้นให้เร็วที่สุด โดยการสวนหลอดเลือดหัวใจทางหลอดเลือดแดง ด้วยสานสวนร่วมกับการถ่างขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือการใส่ขดลวดค้ำยัน ซึ่งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 10 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ยังไม่สามารถฉีดสีสวนหัวใจได้ เมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคหัวใจ จึงต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด มีระยะทางห่างจากจังหวัดชุมพร 186 กิโลเมตร ใช้เวลาในการส่งตัวผู้ป่วยประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที ซึ่งตามมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ กำหนดไว้ว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาภายในเวลา 1 ชั่วโมง

 

 

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการสาธารณสุข ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจในจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดตั้ง ศูนย์โรคหัวใจโดยวิธีการรับบริจาค โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดชุมพร รวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ทำให้สามารถจัดตั้ง “ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาภากรเกียรติวงศ์” ได้สำเร็จภายใน 1 ปี เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง ชาน ระนองและประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการเปิดให้บริการระยะแรก ดำเนินการโดยประสานงานเครือข่าย service plan สาขาหัวใจเขต 11 และโรงพยาบาลที่ศูนย์หัวใจในเขต 11 หมุนเวียนแพทย์ผู้ทำหัตการมาให้บริการสัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ พฤหัสบดี และวันศุกร์ ประเภทผู้ป่วย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินอาจถึงแก่ชีวิต ให้บริการได้ทุกสิทธิรักษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือตัน สัญญาณชีพไม่คงที่ มีภาวะหัวใจล้มแล้วเฉียบพลัน หรือมีภาวะหัวใจหยุดเต้น 2) ประเภทผู้ป่วยไม่เร่งด่วน ให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยเบิกได้ ประกันสังคม และจ่ายเงินเอง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบไม่รนแรง สัญญาณชีพคงที่สามารถกลับบ้านได้และนัดตรวจสวนหัวใจภายหลัง

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม