23/07/2024

ปทุมธานี “ขอเป็นทางเลือกใหม่ของคนปทุมธานี ” เปิดตัวอดีต สจ.ตุ้ย นายนพดล ลัดดาแย้ม ว่าที่สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี เบอร์ 4

ปทุมธานี “ขอเป็นทางเลือกใหม่ของคนปทุมธานี ” เปิดตัวอดีต สจ.ตุ้ย นายนพดล ลัดดาแย้ม ว่าที่สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี เบอร์ 4

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.39 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี “เปิดตัวนายนพดล ลัดดาแย้ม อดีต สจ.ตุ้ย คนดังแห่งเมืองปทุมธานี ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี ขอเป็นทางเลือกใหม่ของคนปทุมธานี เบอร์ 4 อย่างเป็นทางการ โดยมีทีมงานเข้มแข็งให้การสนับสนุน ส่วนประวัติการทำงานของ “อดีต สจ.ตุ้ย” นายนพดล ลัดดาแย้ม ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี เบอร์ 4 เกิดวันที่ 8 ตุลาคม 2527 ปัจจุบันอายุ 40 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานประมงและเกษตรแบบพอเพียง

และในปี พ.ศ.2555 ถึง 2563 ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะดีเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลบางกะดีในการนำเสนอแนะแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมงานผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกะดีอย่างเต็มความสามารถ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ให้มีความเจริญจึงสานต่อปณิธานของตัวเองเข้ามาเป็นผู้นำท้องถิ่นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา การศึกษาจบประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จบมัธยมศึกษา(ตอนต้น)โรงเรียนปทุมวิไล จบมัธยมศึกษา(ตอนปลาย)โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จบปริญญาตรี(วทบ.ประมง)มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ และจบปริญญาโทมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประมงหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำแหน่งสำคัญงานในอดีต

อดีตประธานนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อดีตสภาเทศบาลตำบลบางกะดี พ.ศ. 2555 – 2563 อดีตประธานเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ภาคกลาง 9 จังหวัด คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รางวัลที่ได้รับ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ปี พ.ศ. 2562 รางวัลนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี พ.ศ. 2562 และรางวัลนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นและส่งเสริมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 เรียนจบคณะประมง(เรียนในสิ่งที่ชอบ)เปิดร้านปลาสวยงามเล็กๆที่ตลาดแกรนด์อยุธยา

ซึ่งปัจจุบันร้านปิ่นฟ้าฟาร์มอยุธยาเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภาคกลาง (หลักการขายคือดูแลลูกค้าเหมือนพี่เหมือนน้องของไม่ดีไม่ขาย) ปี 2555 – 2563 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะดีเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบางกะดีในการเสนอแนะแก้ไขปัญหารวมร่วมกับทีมงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางกะดีอย่างเต็มความรู้ความสามารถและ ปี พ.ศ.2558 ก่อตั้งปิ่นฟ้าฟาร์ม ปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี และการทำตลาดแบบปากต่อปากหมายความว่าการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าบอกต่อๆกันว่าปิ่นฟ้าฟาร์มแล้วอาหารอร่อยบรรยากาศดีราคาถูกทำให้มีลูกค้าประจำเป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยก่อตั้งตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มให้เกษตรกรมาขายของในฟาร์มฟรี(ไม่คิดค่าเช่า)เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายนพดล ลัดดาแย้ม หรืออดีต สจ.ตุ้ย ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี เบอร์ 4 กล่าวเสริมว่าวันนี้วันดีได้มา เปิดตัวสมัครนายก อบจ.ปทมธานี อย่างเป็นทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี การได้มาเปิดตัวสมัครนายก อบจ.ปทุมธานี ในครั้งนี้กระผมพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาพัฒนาจังหวัดปทุมธานให้ดี มีความพร้อมทุกด้านที่จะลงสู้ศึกในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ กระผมจึงฝากเนื้อฝากตัวให้กับพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีทั้ง 7 อำเภอด้วยนะครับ และกระผมจะใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาหรือประสบการณ์ต่างๆมาพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ให้มีความเจริญเทียบเท่ากับจังหวัดอื่นให้ได้ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม