ชุมพร – ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงทำให้พื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่

ชุมพร – ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงทำให้พื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่

อบต.ชุมพร จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลืองผู้ประสบภัยแล้งโดยเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 3 พฤษภาคม  2567 เวลา 09.00น  ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลืองผู้ประสบภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ในวันนี้ได้จัดรถน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมขบวน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรจำนวน 25 คัน

ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ ธีระโสพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าว่า จังหวัดชุมพรกำลังประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนัก จากกรณีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้รับการประสานความเดือดร้องของประชาชนมาจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยร้องขอการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการขยายเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชุมพร ในตอนนี้ไม่อาจคาดได้ว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดชุมพร จึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆให้มีความพร้อมและสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที่

นายนพพร อุสิทธิ์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มีความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือ และบุคลากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดถึงหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอเข้ามา  และเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์นี้จะยาวนานไปจนถึงเมื่อใด จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ความสามรถ ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวชุมพรที่ประสบภัยแล้งให้ทำการร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาได้โดยผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆที่มีภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่  และในปีต่อไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีแนวคิดที่จะต้องดำเนินการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำลองรับน้ำไว้ให้ประชาชนที่ต้องการใช้น้ำในการเกษตรของประชาชนให้เพียงพอต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม