ชุมพร – เร่งหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตำบลรับร่อ

ชุมพร – เร่งหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตำบลรับร่อ

ผวจ.ชุมพรลงพื้นที่ท่าแซะเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวรับร่อ

วันนี้ (2 พ.ค.67) เวลา 15.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรจังหวัดชุมพร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร นายอำเภอท่าแซะ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ 13 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ บริเวณลำคลอง “แก่งกะอิ” เพื่อติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สำหรับแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำแล้ง ไม่เพียงพอต่อการดูแลพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียน เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วงนานกว่า 2 เดือน และสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้แหล่งน้ำบางพื้นที่แห้งขอด ชาวบ้านต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปรดต้นไม้ในสวนของตนเอง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

  

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า “วันนี้ได้ลงมาติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่บริเวณแก่งกะอิ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองที่มีปริมาณมากพอสมควร ในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งปีนี้ก็ได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการยับยั้งฯ เห็นชอบที่ทางอำเภอท่าแซะขอรับการสนับสนุนโครงการสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและยับยั้งปัญหาภัยแล้ง ซึ่งตอนแรกเราได้ขอเครื่องสูบน้ำของกรม ปภ. แต่เนื่องจากมีการขอไปเกือบทุกจังหวัด เราจึงได้ปรับแผนมาใช้เครื่องสูบน้ำของชลประทานมาติดตั้ง ซึ่งจะมีการปรับขนาดท่อให้เล็กลงตามระดับเพื่อให้มีแรงดันสูบน้ำขึ้นไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชน เนื่องจากว่าพื้นที่ค่อนข้างลาดชัน ซึ่งเราก็ได้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ คาดว่าภายในวันนี้ก็น่าจะแจกจ่ายน้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้ฝากถึงพี่น้องประชาชน ว่า “ภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญ เราได้ประสบการณ์จากปีที่แล้ว ทางราชการทุกหน่วยงาน ทั้งทางจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอทุกแห่ง ได้ประสานงานกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง อย่างวันนี้เป็นการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคหากเดือดร้อน เรามีแผนที่มอบภารกิจให้หน่วยงานที่มีรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายสนับสนุนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่แล้ว หากเดือดร้อนก็ให้แจ้งผ่าน อบต. ขอรับการสนับสนุนเพิ่มจากจังหวัด เพื่อจะได้แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือตามแผนผู้ประสบภัยแล้งต่อไป”

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม