19/07/2024

ปทุมธานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ณ วัดพระธรรมกาย

ปทุมธานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ณ วัดพระธรรมกาย

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวอภิษรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ห้องประชุมอาคารปลูกศรัทธา วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงทุกวัดเป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนกว่า 100 คน โดยพร้อมเพรียงกัน

การนี้ พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีฯ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเป็นเจ้าภาพเครื่องดื่มร้อน-เย็น สำหรับอุปัฏฐากคณะสงฆ์ และรับรองพสกนิกรชาวอำเภอคลองหลวงที่มาร่วมกันประกอบบุญกิริยาในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม