13/07/2024

พิจิตร-ป.ป.ท.เขต 6 ป.ป.ช.พิจิตรคุมเข้มสนามสอบท้องถิ่นสมัคร4พันรับ42ตำแหน่ง402อัตรา

  เมืองชาละวันเปิดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรยากาศคึกคักมีผู้สมัครสอบ 4,000 คน  ในขณะที่มีตำแหน่งว่าง 42 ตำแหน่ง 402 อัตรา  ผู้เข้าสอบมาจากทั่วสารทิศล้วนมีความหวังอยากใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสอบผ่านในครั้งนี้ ส่วนผู้บริหารระดับจังหวัดจับมือบูรณาการ ป.ป.ท.เขต 6 ป.ป.ช.พิจิตร ร่วมกันวางมาตรการเข้มข้นในทุกขั้นตอน สร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้
https://youtu.be/nHiO6Z5ylPc
  วันที่ 27 เมษายน 2567 นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร  นายวราพงษ์  อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร  , นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 6 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติการเฝ้าระวังในการสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร  จัดขึ้นที่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง และโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร  ซึ่งการสอบครั้งนี้เพื่อต้องการให้มีผู้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนกว่า 400 อัตรา กำหนดสอบวันที่ 27 เมษายน 2567 สนามสอบ ภาคเช้าเวลา 09.00-11.00 ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.-15.00  น. มีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 4,000 คน  โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค จึงมั่นใจว่าการสอบแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใสอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จังหวัดพิจิตร มีตำแหน่งว่าง 42ตำแหน่ง 402 อัตรา ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2567  มีผู้สมัครทั้งสิ้น 4,000 คน ในเรื่องของกรรมการคุมสอบ มีการประชุมซักซ้อมระเบียบในการเตรียมการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการสอบในครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อจะได้ข้าราชที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่าง
โดยการจัดการสอบในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบและครอบครัวเข้ามาท่องเที่ยว และเข้าพักในรีสอร์ทโรงแรมภายในจังหวัดพิจิตรนับหมื่นคน ซึ่งคาดว่ามีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดพิจิตรไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  โดยผู้เข้าสอบและครอบครัวต่างล้วนไปท่องเที่ยวกันที่บึงสีไฟ-ไปกราบไหว้หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง และหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน  กันอย่างคึกคัก
ในส่วนของการฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตในการสอบครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ป.ป.ท.เขต 6 – ป.ป.ช.พิจิตร และ ประธานผู้จัดการสอบ ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าดำเนินการโดยความสุจริตเที่ยงธรรม แต่ในส่วนที่ผู้ที่มาสอบที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อสอบบางข้อออกข้อสอบที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบที่เป็นชาวพิจิตร ยกตัวอย่างเช่น ถามว่า…สนามจักรยานในบึงสีไฟ มีชื่อว่าอะไร? คำตอบ คือ สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข และ คำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร นั้น นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 6  ก็ได้ให้คำอธิบายว่า
การสอบครั้งนี้เป็นการสอบเพื่อสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ดังนั้นจึงต้องควรรู้และมีความรู้ในคำถามความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพิจิตรก็ถือเป็นคำถามหรือข้อสอบพื้นฐานปกติทั่วไป แต่ที่ฝ่ายตรวจสอบเฝ้าจับตามมอง คือ การเรียกรับผลประโยชน์ หรือ พวกที่แอบอ้าง หรือที่เรียกว่า แก๊งตกเบ็ด เสียมากกว่า ซึ่งหากมีผู้ร้องเรียนที่เป็นผู้เสียหายและชี้ว่าใครกระทำการดังกล่าวก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีข้อละเว้นอย่างแน่นอน อีกทั้งก็จะเฝ้าดูการประกาศผลสอบครั้งนี้ว่าผู้ที่สอบได้กระจุกเฉพาะกลุ่มพิจิตรหรือว่ากระจายไปทุกภาคของผู้ที่มาสอบ ซึ่ง ป.ป.ท.เขต 6 – ป.ป.ช.พิจิตร มีแนวทางในการไต่สวนอยู่แล้ว ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าการดำเนินการจัดการสอบครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
หากพบเห็นการทุจริตจากการสอบในครั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ป.ป.ช. 1205 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร 056-613407 หรือสายด่วน ป.ป.ท. 1206
สิทธิพจน์/พิจิตร

ข่าวที่น่าติดตาม