19/07/2024

ร้อยเอ็ด…มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทำขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ ให้กับผู้พิการขาขาด ที่ยากไร้ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า

ร้อยเอ็ด…มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทำขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ ให้กับผู้พิการขาขาด ที่ยากไร้ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า

 

วันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์นิสิต บุญอะรัญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมคณะกรรมการโครงการ ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯและคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามและร่วมประชุมเตรียมเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน

ตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 ที่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ 5 ครั้ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ โดยไม่คิดมูลค่าจากผู้รับบริการ

เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อตนเอง ครอบครัว และสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคม โดยในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 ที่มูลนิธิฯ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้จัดทำขึ้นครั้งนี้ มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 112 คน จาก 20 อำเภอ แต่ ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนขอรับบริการทำขาเทียมยังไม่ครบจำนวน ผู้ประสงค์จะร่วมโครงการฯสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธรณสุขอำเภอทุกแห่ง หรือ สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.099 459 6369

ภายหลังการประชุม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯและคณะ ได้เดินทางเข้าพบ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และได้กล่าวชื่นชมการเตรียมงานของทีมจังหวัดร้อยเอ็ดทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิขาเทียมฯ ที่ได้เลือกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่า ขาเทียมที่ผู้พิการทั้ง 112 คนจะได้รับ จะพลิกชีวิตให้ผู้พิการได้กลับมามีพลังและมีความหวังใหม่อีกครั้ง

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม