19/07/2024

กระบี่-จังหวัดกระบี่ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นใน 7 จังหวัดภาคใต้ สร้างรายได้ให้เข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว

กระบี่-จังหวัดกระบี่ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นใน 7 จังหวัดภาคใต้ สร้างรายได้ให้เข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว

วันที่ 25 เมษายน 2567เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมริเวอร์ ฟร้อนท์ จังหวัดกระบี่ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชนได้รับองค์ความรู้และทักษะเฉพาะในการนำเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆ และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้ในเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ฯ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยมีนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้า
อบรมจำนวน 80 คน จาก 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ข่าวที่น่าติดตาม