19/07/2024

ชุมพร – อบต.นาขา เดินหน้าแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ทั้งระบบ แบบถูกต้องตามกฎหมาย

ชุมพร – อบต.นาขา เดินหน้าแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ทั้งระบบ แบบถูกต้องตามกฎหมาย

วันนี้(25 เมย. 67) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาขา ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ(ภัยแล้ง อุทกภัย น้ำเสียน้ำเค็ม) ในพื้นที่ ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมี นายสมพร ปัจจิมเพชร อดีต รอง ผวจ.ชุมพร ,นายอำนาจ เกตากุล สมาชิกฯ สภา อบจ.ชุมพร ,นายอัศดากร ฉิมมณี นายกฯ อบต.นาขาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.นาขา ,นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเมืองหลังสวน หัวหน้าราชการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในพื้นที่และพื้นที่ อบต.ข้างเคียงเข้าร่วม ประชุมหาแนวทางแก้ไขจากปัญหาดังกล่าว

นายอัศดากร ฉิมมณี นายกฯ อบต.นาขา กล่าวว่า พื้นที่ อบต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพรเราเป็นจุดกึ่งกลางที่ประสบปัญหาและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ประกอบกับปัจจุบันได้มีการลงทุนก่อสร้าง “ล้งทุเรียน” ของนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาลงทุน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ปัญญาใน 3 เรื่อง คือ 1.ปัญหาจาดน้ำหลากท่วมพื้นที่ในฤดูฝน และได้สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียง 2.ปัญหาภัยแล้ง ทั้งภาวะการขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และ 3. น้ำเสีย ที่เกิดจากผู้ประกอบการ ล้งทุเรียน ที่มีการใช้สารเคมีในการล้าง-แช่ผลทุเรียน และปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง ในพื้นที่ จนเกิดภาวะน้ำเสียในแม่น้ำลำคลองของชุมชนหลายสาย สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่มีการขยายตัวเป็นวงกว้าง

ทางด้าน นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า ปัญหาในพื้นที่ อบต.นาขา และพื้นที่ข้างเคียงที่ล้อมรอบ เช่น ต.ตะโก ต.วังตะกอ ต.แหลมทราย และ ตบางน้ำจืด มีปัญหาที่จะต้องร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น ชลประทาน เจ้าท่า โยธาธิการและผังเมืองชุมพร อบจ.ชุมพร ป่าไม้ สปก. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอีกหลายหน่วยงานจะต้องมาระดมสมองช่วยกันวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะให้ อบต.พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแก้ไขหาทางออกอย่างเดียวไม่ได้ เพราะมีข้อจำกัดที่มีหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่มาเกี่ยวข้อง ประกอบกับเมืองได้มีการขยายตัว ดังนั้นปัญหาหากปล่อยทิ้งไว้หรือให้แก้เฉพาะส่วนเฉพาะพื้นที่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันบูรนาการช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางออก อันจะช่วยทลายข้อจำกัด ก็จะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาสามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วขึ้น

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าว พบข้อมูลว่า ทาง อบต.นาขา ได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยการบูรนาการจากหลายหน่วยงาน เพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเสนอให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาจากหลายหน่วยงาน เพื่อหาเจ้าภาพแก้ไขและพัฒนาลำคลองใน 3 ลำคลองประกอบด้วย “คลองน้ำขาว” มีการเสนอโครงการแก้ไขทั้งลำคลองมี 16 โครงการจากหลายหน่วยงานเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ “คลองมอง” 6 โครงการ และ “คลองบางแทงแม่” มี 3 โครงการ โดยจะเร่งบรรจุในแผนปีงบประมาณ ปี 67 และ ปี 68 เพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง.

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม