13/07/2024

ลำปาง-มทบ.32 จัดพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

ลำปาง-มทบ.32 จัดพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 มณฑลทหารบกที่ 32 พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย คุณบุญนำ นพรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 นำคณะนายทหาร ข้าราชการ กำลังพล ลููกจ้าง หน่วยทหารในสังกัด ร่วมกันนำพวงมาลัยดอกมะลิ น้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม พร้อมสิ่งของข้าวตอกดอกไม้ ทำพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยภริยา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติตามฮีตฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของชาวไทยล้านนา โดยมีพลเอก ธัญ เหมจินดา เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี

โดยกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางมณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพแก่ อดีตผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ เป็นผู้ที่มีพระคุณสร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยและจังหวัดลำปาง โดยการทำพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อต้องการให้เหล่าบรรดาข้าราชการรวมถึงกำลังพลในเขตพื้นที่ ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูและขอขมาลาโทษ ต่อสิ่งที่ได้เคยล่วงล้ำก้ำเกินทั้งที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ

พร้อมทั้งเพื่อจะได้ร่วมกันขอรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแรงเสริมสร้างพลังใจในการทำงาน ให้บรรดาข้าราชการรวมถึงกำลังพลในเขตพื้นที่ได้มีจิตมุ่งมั่น มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสำเร็จเป็นคุณประโยชน์กับบ้านเมือง ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวยังเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้ได้คงอยู่สืบทอดต่อไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม