23/07/2024

ลำปาง- วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จัดกิจกรรมสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัย

ลำปาง- วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จัดกิจกรรมสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัย

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย​ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง​ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)​ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการพุทธธรรมนำสุขด้วยหลักบวรกิจกรรมสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัยประจำปีงบประมาณ 2567

โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหานพดล​ สุวณฺณเมธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานในพิธี พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร.​ รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง​ กล่าวรายงาน​ พระครูโสภณวีระบัณฑิต, ผศ.​ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เจ้าของโครงการ​ ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์​ ชัยวงศ์​ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ณ​ วัดทุ่งส้านตำบลบ้านขอ​ อำเภอเมืองปาน​ จังหวัดลำปาง​

กิจกรรมสังคะเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพุทธธรรมนำสุขด้วยหลักบวร​ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตามภารกิจด้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม​ โดยการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย​ ในการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง​ โดยหลักพุทธธรรมแบบยั่งยืนและแบบบูรณาการกับหลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง​ กิจกรรมสังฆาตเมตตาชุมชนผู้สูงวัย​ ประจำปีงบประมาณ 2567​

พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงวัย เพื่อยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม​ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข​ จำนวน 47 ราย​ และประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบ โดยได้รับความร่วมมือจาก​ผู้ใหญ่บ้าน​ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขอ สำรวจข้อมูลผู้สูงวัยในเขตตำบลบ้านขอ​ หมู่ที่ 1 ที่ดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมไม่เกี่ยวข้องกับสุรายา​ เสพติด​ อบายมุขต่างๆ

ทั้งนี้ได้สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนตามหลักบวรคือวัดทุ่งส้าน​ หมู่บ้านทุ่งส้านโรงเรียน​ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล​ ในพื้นที่ตำบลบ้านขอ​ อำเภอเมืองปาน​ จังหวัดลำปาง ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม​ เป็นเวลา 3 ปี​ นับตั้งแต่ปี​ พ.ศ 2567 เป็นต้นไป

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม