ชุมพร  – ชาวบ้านวัดพรุใหญ่ร่วมทำบุญตักบาตรและ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

ชุมพร  – ชาวบ้านวัดพรุใหญ่ร่วมทำบุญตักบาตรและ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น   พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์ และเจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ จัดเทศกาลมหาสงกรานต์  และพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี อันเก่าแก่ของชาติไทยให้ดำรงสืบไป อีกทั้งเป็นการฟิ้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชุมพรต่อไป

โดย วันสงกรานต์ นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ และยังเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นประเพณีที่ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ และเปิดโอกาสให้คนที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นได้กลับไปยังภูมิลำเนาเดิมของตัวเอง รวมทั้งได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับครอบครัวรับปีใหม่ตามประเพณีไทย นอกจากนี้ยัง จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีการประกาศนางสงกรานต์ประจำปี ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

ซึ่งวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 เวลา 22 นาฬิกา 24 นาที มีนางสงกรานต์นามว่า “นางมโหธรเทวี” เป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมาเหนือหลัง มยุรา (นกยูง) เป็นพาหนะ

 

วันที่ 16 เมษายน เวลา 02 นาฬิกา 15 นาที 00 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1386 ปีนี้ วันอังคาร เป็น ธงชัย, วันพฤหัสบดี เป็น อธิบดี, วันจันทร์ เป็น อุบาทว์, วันเสาร์ เป็น โลกาวินาศ ปีนี้ วันอังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในเขาจักรวาล 120 ห่า นาคให้น้ำ 7 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 5 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ จะได้ผลกึ่ง เสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 01-818923514

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม