ปทุมธานี ถวายข้าวแช่ พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ สามโคก

ปทุมธานี ถวายข้าวแช่ พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ สามโคก

 

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.67 เวลา 10.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่าวสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมถวายข้าวแช่แด่พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตามประเพณีของชาวรามัญในเทศกาลสงกรานต์ และกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าฯนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่าย ทรงน้ำท่านพระราชวรมเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) จ้าอาวาสวัดโบสถ์ และท่านเจ้าคุณฯได้มอบ พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรให้กับท่านผู้ว่าฯ พร้อมอวยพรปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ให้กับท่านผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ “ข้าวแช่” เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมทางด้านอาหารของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี สมัยโบราณจะถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่ละบ้านจะมีการเตรียมงานกันเป็นเดือนๆ ตั้งแต่การทำความสะอาดบ้าน การเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับสวมใส่ รวมไปถึงอาหารการกิน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “ข้าวแช่” หรือที่ชาวมอญเรียกว่า “เปิงซังกราน” มีความหมายถึง “กินข้าวแช่” มีพิธีและขั้นตอนการทำมากมาย ก่อนจะทำต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม การหุงข้าวแช่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวมอญ บ่งบอกถึงความเชื่อ ภูมิปัญญา และมีคุณค่าต่อศาสนา วัฒนธรรมและครอบครัวมาก การหุงข้าวแช่ต้องหุงกลางแจ้ง และนิยมทำในเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น เมื่อถึงวันสงกรานต์ญาติมิตรที่อยู่ไกลๆ ก็จะกลับมาบ้านเพื่อทำข้าวแช่ไปทำบุญและตั้งศาลของบ้านขึ้นมาเพื่อเซ่นไหว้ท้าวกบิลพรหมในปีนั้นๆ นำข้าวแช่ไปถวายแด่พระสงฆ์และส่งข้าวแช่ให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและกราบไหว้ขอพรเป็นการแสดงการคารวะอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม