ประถมสงขลา2 จัดทีมออกตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 66

ประถมสงขลา2 จัดทีมออกตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 66

 


วันนี้ 11 กพ.67 นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ณ รร. บ้านเกาะหมี สนามสอบโรงเรียนบ้านเกาะหมี ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา โรงเรียนบ้านเกาะหมี โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม และมีนักเรียนจากสำนักสงฆ์ สมัครสอบเข้าระบบ จำนวน 98 คน ขาดสอบ จำนวน 11 คน Walk in จำนวน 1 คน รวมเข้าสอบทั้งสิ้น 88 คน เป็นกำลังใจให้คณะกรรมการทุกระดับ การบริหารจัดการของหัวหน้าสนามสอบ และผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ


โดยการดำเนินการสอบครั้งนี้จัดทีมคณะกรรมการลงพื้นที่ออกเยี่ยมเป็นกำลังใจทั้งคณะกรรมการและนักเรียน ผู้ปกครอง นางกอบขวัญ กล่าวว่า ตนเองให้ความสำคัญประเด็นนี้ ออกเยี่ยมทุกสนามสอบ
ซึ่ง มีนักเรียนที่สมัครเข้าสอบโอเน็ต ดังนี้
มีนักเรียน ป.6 ทั้งหมด 2850 คน
สมัครสอบ โอเน็ต 2563 คน
มีนักเรียน ม.3 ทั้งหมด 391 คน
สมัครสอบโอเน็ต 346 คน
เป็นการสอบเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน /เพื่อประเมินและพัฒนาตนเองให้มีผลการเรียน ดียิ่งขึ้น และ สพป.สงขลา เขต 2 จะได้พัฒนาทิศทางระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขยับยิ่งๆขึ้น

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม