เชียงใหม่ -ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเส้นทาง”สายมู ยลแสงแห่งธรรมอารยธรรมล้านนา” เฮงๆ รวยๆ ปังๆ

เชียงใหม่ -ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเส้นทาง”สายมู ยลแสงแห่งธรรมอารยธรรมล้านนา” เฮงๆ รวยๆ ปังๆ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสายศรัทธา “ยลแสงแห่งธรรมอารยธรรมล้านนา” “เส้นทางที่ 1 เส้นทางสายมู” เส้นทาง เฮงๆ ปังๆ รวยๆภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570)

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสายศรัทธา “ยลแสงแห่งธรรมอารยธรรมล้านนา” สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานกรอบการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการนำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาร้อยเรียงเรื่องราวและสร้างสรรค์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวให้น่าจดจำ ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของโบราณสถาน วัด และสถานที่ต่างๆ รวมถึงเป็นการนำร่องการท่องเที่ยวตามความเชื่อสายมูเตลู สายศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นๆ

ซึ่งเส้นทางสายมู เริ่มจาก วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ ถ.ราชดำเนิน  ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่  ถือเป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ มีต้นศรีมหาโพธิ์ หรือต้นสะหลี (ภาษาล้านนา) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแข้งคม เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยแบบลวปุระ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มากองค์หนึ่งในเมืองเชียงใหม่

จากนั้นเดินทางไปวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1888 มีพระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ พระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรของคนเกิดปีมะโรง ที่คนเกิดปีนี้มากราบไหว้ เวียนเทียนประทักษิณ รอบพระธาตุประจำปีมะโรง และกราบสักการะพระพุทธสิหิงค์(พระสิงห์) เพื่อความเป็นศิริมงคล

แล้วเดินทางต่อไปยัง วัดดวงดี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นวัดที่มีความสวยงามและเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง มีพระพุทธรูปดวงดี พระประธานปางมารวิชัย ที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถ จุดเทียนมงคล เสริมดวงชะตา สักการะเพื่อเสริมดวงให้โชคดีดวงดี

เสริมสิริมงคล ด้านงาน เงินโชคลาภ ไม่ยากจน มีกินมีใช้ ที่ วัดอุปคุต ตั้งอยู่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีความเชื่อว่า พระอุปคุตมีชื่อเสียงในทางปราบมาร จะได้พบแต่ความสุข ความเจริญ มาสลักชื่อบนเทียนแดง จุดเทียนให้เป็นแสงสว่างนำโชคมาสู่ตนเอง สายมูจึงไม่ควรพลาดที่จะมาไหว้ขอพรกันที่ วัดอุปคุต แห่งนี้

บูชาพระพิมเนศปางมหาเศรษฐี ขอโชค ขอลาภ ขอความมั่งคั่ง ณ พิมเนศวรเทวาลัย เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนช้างคลาน(ด้านข้างโรงแรมดิเอ็มเพรสด้านข้าง) อ.เมืองเชียงใหม่ มาทำพิธีบูชาพระพิฆเนศ ปางมหาเศรษฐี มหาเทพแห่งความสำเร็จ ปิดท้ายก่อนเทศกาลตรุษจีน ด้วยการขอพรในการทำการค้าขายมั่งคั่งครอบครัวมีสุข สุขภาพแข็ง ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอูปู่เบี้ย ตรอกเล่าโจ๊วในย่านกาดหลวง เชียงใหม่ เฮงๆ รวยๆ ปังๆ เสริมพลัง รับปีมังกรทอง ไปด้วยกัน กับ เส้นทางสายมูในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) จังหวัดเชียงใหม่