13/07/2024

ปทุมธานี อป.มช.ปทุมธานีเข้มแข็งพร้อมใจสื่อสารงานภาครัฐสู่ชุมชน

ปทุมธานี อป.มช.ปทุมธานีเข้มแข็งพร้อมใจสื่อสารงานภาครัฐสู่ชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2567” โดยมี อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดปทุมธานี จาก 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกาและอำเภอหนองเสือ เข้าร่วมกว่า 30 คน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำแผนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อสานสัมพันธ์ สร้าง และส่งเสริมเครือข่าย อปมช. จังหวัดปทุมธานี ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเครือข่ายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลายลง และเพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารนโยบายภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ อป.มช. อาศัยอยู่ รวมถึงการนำข่าวสารของจังหวัด หรือข้อมูล/ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม