พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ทำพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอาชีพเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ สำหรับทหารกองประจำการ

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ทำพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอาชีพเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ สำหรับทหารกองประจำการ

กรมการขนส่งทางบก, กองทัพภาคที่ 3, วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และชมรมตรวจสภาพรถพิษณุโลก บันทึกข้อตกลงร่วมมือ ณ ห้องบันเทิงทัพ1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา โดยมีพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายเสกสม อัครพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายพินิจ บุญโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, นายเทวรัตน์ วงศ์วาสน์ ประธานชมรมตรวจสภาพรถพิษณุโลก,

นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และพลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU โครงการฝึกอาชีพเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ สำหรับทหารกองประจำการ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 จัดทำโครงการฝึกวิชาชีพช่างตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) ให้กับทหารกองประจำการในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้ทหารกองประจำการที่เข้าร่วมการฝึกอบรมนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการในอนาคตต่อไป


ปรีชา นุตจรัสรายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม