พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการแสดง แสง เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการแสดง แสง เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับเกียรติบัตรที่ให้การสนับสนุนการแสดง แสง เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ภายในงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก” ประจำปี 2567 จากนายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณการแสดง แสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ จำนวน 2.5 ล้านบาท ให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดการแสดงละครเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติภูมิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้เกรียงไกร ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและชาวพิษณุโลก โดยได้รับความสนใจจากประชาชนมาร่วมชมการแสดงจำนวนมาก.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกรายงานข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม