พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4 คณะรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4 คณะรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้การต้อนรับ

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลำภู พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ และร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม

จากนั้นเข้ากราบนมัสการพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) พร้อมเยี่ยมชมการแสดงกลองยาวของเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ณ วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเดินทางไปยังอำเภอนาวง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมเเละติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังจังหวัดเลย


โอกาสนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกำกับเขต 4 ตลอดจนคณะกรรมการสงเคราะห์ สพ.อุดรธานี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น เลย ร่วมให้การต้อนรับ
*************
กฤษฎา สมมาตร
กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี
รายงานข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม