ฉะเชิงเทรา-เริ่มแล้ว Thai Aqua Expo 2023 ครั้งที่4 วันที่ 2-4 ธ.ค.นี้ที่โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ

ฉะเชิงเทรา-เริ่มแล้ว Thai Aqua Expo 2023 ครั้งที่4 วันที่ 2-4 ธ.ค.นี้ที่โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ

วันที่ 2 ธ.ค.66 ดร.จรัญธาดา กรรณสูต องค์มนตรี เป็นประธานในเปิด “งานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 จัดโดยสมาคมกุ้งตะวันออกไทย และพันธมิตรในภาคตะวันออก มี นายชลธี ยังตรง ผวจ.ฉะเชิงเทรา ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติร่วมพิธี โดยมี นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และประธานจัดงานฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ ฉะเชิงเทรา


สำหรับ งานสัตว์น้ำไทย 2023 Thai Aqua Expo 2023 เป็นงานสัมมนาวิชาการที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ รวมถึงเป็นงานจัดแสดงสินค้าปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานสัตว์น้ำไทย ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเนื้อหาของงานจะประกอบด้วยสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิดของประเทศไทยได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลากะพง มีการรวบรวมปัญหาที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้จริง เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆในการประกอบอาชีพ

โดยมีการเลือกสรรหัวข้อที่เข้มข้น กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเลือกฟังได้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับรูปแบบปัญหาและการเพาะเลี้ยงของตนเอง และรวบรวมมุมมองการตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ มากมายจากทั้งผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จัดแสดงสินค้ามากกว่า 70 บูธ จาก 50 บริษัท โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน.

ข่าวที่น่าติดตาม