จันทบุรี-สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

จันทบุรี-สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

วันนี้ ( 22 พ.ย.66 ) ที่ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ สถานศึกษาปลอดภัย ” ประจำปี 2566 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 27 แห่ง ได้แก่โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ปีที่ 4 / โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ปีที่ 4 / โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ปีที่ 4 / โรงเรียนศรียานุสรณ์ ปีที่ 4 / โรงเรียนสอยดาววิทยา ปีที่ 4 / โรงเรียนบ้านคลองครก ปีที่ 3

/ โรงเรียนบ้านซอยสอง อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์ ปีที่ 3 / โรงเรียนบ้านตาเลียว ปีที่ 3 / โรงเรียนบ้านประแกต ปีที่ 3 / โรงเรียนบ้านมาบโอน ปีที่ 3 / โรงเรียนวัดเกาะโตนด จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์ ปีที่ 3 / โรงเรียนวัดท่าแคลง ท่าแคลงวิทยาคาร ปีที่ 3 / โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ปีที่ 3 / โรงเรียนวัดนาชา ปีที่ 3 / โรงเรียนวัดเสม็ดงาม เพิ่มพิทยาคาร ปีที่ 3 / โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ปีที่ 2 / โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ปีที่ 2 / โรงเรียนวัดวังจะอ้าย บุญราษฎร์วิทยาคม ปีที่ 2 / โรงเรียนวัดอิมั้ง พานิชราษฎร์อุทิศ ปีที่ 2 /

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์2 ปีที่ 2 / ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ปีที่ 2 / ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจันทบุรี ปีที่ 2 / โรงเรียนบ้านคลองกะพง ปีที่ 1 / โรงเรียนบ้านคลองตาคง ปีที่ 1 / โรงเรียนบ้านโป่งวัว ปีที่ 1 / โรงเรียนวัดบางกะไชย สวนโพธิรัตนบำรุง ปีที่ 1 และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับชมเชย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแก่งหางแมว

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม