ชลบุรี-คหบดีผู้ใจบุญพื้นที่ตำบลบ่อวินร่วมกันทอดกฐินสามัคคีวัดระเวิงรังสรรค์ เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ยอดกฐินกว่า1.2 ล้านบาท

ชลบุรี-คหบดีผู้ใจบุญพื้นที่ตำบลบ่อวินร่วมกันทอดกฐินสามัคคีวัดระเวิงรังสรรค์ เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ยอดกฐินกว่า1.2 ล้านบาท

เมื่อเวลา10.00น.(19พ.ย.2566)ที่วัดระเวิงรังสรรค์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา คุณแม่แซ-คุณสมจิต ปิยะนันท์ คุณณิชใจ ปิยะนันท์ คุณศักดินันท์ธรณ์ -คุณปณิสรา ปิยะนันท์ คุณสุวรรณ-คุณศิริพร ชอบประดู่ คุณปิยะวัฒน์-คุณสมนึก อำไพวงษ์ นายสิริวิชฐ์ อำไพวงษ์ คหบดีผู้ใจบุญในพื้นที่ตำบลบ่อวิน ร่วมกันเป็นประธานอุปถัมภ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดระเวิงรังสรรค์ เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบไตรมาสวัดระเวิงรังสรรค์ โดยมี พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์ เจ้าคณะตำบลเขาคันทรงเขต1เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


โดยทางคณะประธานอุปถัมภ์องค์กฐินได้นำเงินบริจาคจำนวน 1,001,080 บาทและประชาชนในพื้นที่และผู้มีจิตศรัทธาอีกจำนวน 200,000 บาท เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับยอดเงิน ผ้ากฐินประจำปี 2566 เป็นกฐิน รวมจำนวนเงิน ประมาณ1.2ล้านบาท โดยมีผู้มีจิตศรัทธาออกร่วมโรงทานกว่า 100 โรงทานในงานกฐินสามัคคีในครั้งนี้และได้มีแขกผู้มีเกียรติอาทิ นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง นายสุระ กลั่นด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายธงชัย สว่างอารมณ์ รองนายกอบต.เขาคันทรง นายอุทิน พรพจน์ธนมาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลเขาคันทรง

 


“ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน” ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยพระภิกษุสงฆ์จะได้รับอานิสงค์ตามพระบรมราชานุญาต เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ข่าวที่น่าติดตาม