ตราด-กัมพูชา อิ่มอกอิ่มใจได้บุญ พุทธศาสนิกชนเชื้อสายไทยเกาะกงไทย-กัมพูชาร่วมกันแห่กฐินสามัคคีไปรอบๆ อุโบสถวัดคลองม่วง จ.เกาะกง กว่า 4,000 คน ประจําปี 2566

ตราด-กัมพูชา อิ่มอกอิ่มใจได้บุญ พุทธศาสนิกชนเชื้อสายไทยเกาะกงไทย-กัมพูชาร่วมกันแห่กฐินสามัคคีไปรอบๆ อุโบสถวัดคลองม่วง จ.เกาะกง กว่า 4,000 คน ประจําปี 2566

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ.วัดคลองม่วง จ.เกาะกง ข่าว อิ่มอกอิ่มใจได้บุญ พุทธศาสนิกชนเชื้อสายไทยเกาะกงไทย-กัมพูชาร่วมกันแห่องค์กฐินสามัคคีไปรอบๆ อุโบสถ วัดคลองม่วง จ.เกาะกง เป็นจํานวนมาก พร้อมสามัคคีปรองดองบ้านพี่เมืองน้องในการสร้างสีสันเต็มไปด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมแห่กฐินสามัคคีที่วัดคลองม่วง จ.เกาะกง เมื่อเวลา 09.09น.เป็นต้นไป โดยมี คุณแม่สมควร คุณสมบัติ คุณเส่ย คุณต๋อย คุณลาวัลย์ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี พร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ จ.เกาะกง เข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566

โดยมีพระอาจารย์ สัจจะวิโร เมียด หวัน เจ้าอาวาสวัดคลองม่วง จ.เกาะกง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ ผู้นําชุมชน และประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ชาวจังหวัดเกาะกง พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนํารายได้ทั้งหมดมาร่วมสมทบทุนและบํารุงวัตถุศิลขอนซ่อมแซม ศาลาการเปรียญที่ยังทําไม่เสร็จและปรับปรุงสถานที่ต่างๆภายในวัดคลองม่วง ซึ่งยังขาดวัตถุปัจจัยอีกเป็นจํานวนมากในการทอดกฐินสามัคีในครั้งนี้ได้ปัจจุปัจใจ เป็นเงินกัมพูชา 19,002.900 เหรียญ เงินดอลล่าร์ได้ 2940 ดอลล่าร์ และเงินไทยได้ จํานวน 45,370 บาท


โดยความร่วมมือของในพื้นที่และไกล้เครียงนับเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่ใกล้วัดและพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่อื่นๆ ต่างร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา และร่วมกันเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสมทบทุนปรับปรุงซ้อมแซมต่างๆภายในวัดนอกจากนี้ ยังเป็นทุนในการทำนุบำรุงตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม