กาฬสินธุ์บุญมหากฐิน PEA ส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ถวายวัด

กาฬสินธุ์บุญมหากฐิน PEA ส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ถวายวัด

 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ถวายวัดป่าพุทธมงคล ในงานบุญมหากฐินการไฟฟ้า เพื่อติดประดับภายในเจดีย์ศีลโสภิตกิตติมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สายบุญ ศิษยานยุศิษย์ฮือฮา ยกมืออนุโมทนาสาธุ ถือเป็นมิติใหม่ครั้งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีการทอดกฐินถวายไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED เชื่อว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคล และมีความเจริญก้าวหน้า พบกับความสว่างไสวในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.66 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาอนุสรณ์ 72 ปี วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุรปัจจัย เครื่องไทยธรรม และส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดป่าพุทธมงคล


โดยมีนายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขา พนักงาน และศิษยานุศิษย์พระราชศีลโสภิต ร่วมพิธี จากนั้น ร่วมประกอบพิธีลั่นฆ้องชัย เปิดสวิชต์ระบบไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ที่ติดตั้งบริเวณหน้าเจดีย์ศีลโสภิตกิตติมงคล และเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล


นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ถวายวัดป่าพุทธมงคลในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED จำนวน 184 ชุด บริเวณหน้าเจดีย์ศีลโสภิตกิตติมงคล โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,086,690 บาท ซึ่งจะช่วยให้วัดประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 33,635.96 บาท/ปี นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้ ประมาณ 1,392.71 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีอีกด้วย


นายพีระพลกล่าวอีกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนระบบไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดป่าพุทธมงคล ซึ่งถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญของจ.กาฬสินธุ์และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน ถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับวัดได้ในระยะยาว และช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับวัด มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว ในโอกาสบุญมหากฐินประจำปี 2566 นี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ถวายวัดป่าพุทธมงคลดังกล่าว


อย่างไรก็ตาม ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED ถวายวัดป่าพุทธมงคล ในงานบุญมหากฐินดังกล่าว สายบุญ ศิษยานยุศิษย์พระราชศีลโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ต่างฮือฮา ยกมืออนุโมทนาสาธุ ถือเป็นมิติใหม่ครั้งแรกใน จ.กาฬสินธุ์ ที่มีทอดกฐินถวายไฟฟ้าส่องสว่างประหยัดพลังงาน LED จึงมีความเชื่อว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคลกับทุกคนที่มาร่วมงาน และมีความเจริญก้าวหน้า พบกับความสว่างไสวในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป

ข่าวที่น่าติดตาม