ร้อยเอ็ด…ปลัดกระทรวงมหาดไทย เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐิน พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร้อยเอ็ด…ปลัดกระทรวงมหาดไทย เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐิน พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้( 18 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.45 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐิน พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดท่าสะแบง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ท่านพระครูสมุห์วัชระ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม, พระครูปลัดอนุสรณ์ ปภสสโร วัดท่าสะแบง, นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วม ที่ วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมนี้ได้รับฟังการปาฐกถาธรรม ก่อนพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจในหลักธรรมมะ และเข้าสู่พิธีโดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพรทั้งนี้ การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำผ้าพระกฐินทอดถวาย แก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห) 087-864-4400 081-377*-2689

ข่าวที่น่าติดตาม