ร้อยเอ็ด-จัดพิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดรวมใจ 143 กอง เพื่อถวายให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดที่ไร้เจ้าภาพจองกฐิน โดยได้ร่วมกันทอดกฐินพร้อมกัน 143 กองในวันเดียวกัน

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดรวมใจ 143 กอง เพื่อถวายให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดที่ไร้เจ้าภาพจองกฐิน โดยได้ร่วมกันทอดกฐินพร้อมกัน 143 กองในวันเดียวกัน

วันนี้( 18 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.45 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566 (ปีที่ 16)ที่บริเวณมณฑลพิธี ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความเมตตาจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดทราบข่าวจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีบุญใหญ่จัดกิจกรรมทอดกฐินวันเดียว 143 วัด ปลัดกระทรงมหาดไทยพร้อมคณะจึงได้เดินทางมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พบปะพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญและร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 2549 คณะศรัทธาจากจังหวัดราชบุรี นำโดย คุณวิจารณ์ เตียวตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดงาน ได้นำคณะเจ้าภาพกองกฐิน จำนวน 125 กอง มาทอดถวายวัด ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 125 วัด โดยนิมนต์เจ้าอาวาสวัดมารับกองกฐิน ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ด้วยเหตุนี้ ทางเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรเอกชนต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะจัดให้มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะทำบุญกุศลเป็นกองบุญกองใหญ่และให้เป็นประเพณีของจังหวัดต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะทำให้วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ได้รับการทอดถวายกฐินประจำปีตามความเหมาะสมด้วย โครงการนี้จึงได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
ในการดำเนินการในปีนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ได้ดำเนินการประสานงาน จัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ซึ่งในปีนี้มีเจ้าภาพที่มีความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพกองกฐินของจังหวัด จำนวน 143 กอง โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นฝ่ายประสานงานจัดหาวัดที่จะรับกฐิน
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในนามของจังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพกองกฐินทุกท่านตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ดำเนินโครงการกฐินร้อยเอ็ดรวมใจ ซึ่งได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นปีที่ 16 แล้ว และในปีนี้ก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธา เป็นร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน จำนวน 143 กอง เพื่อทอดถวายแก่วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 143 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวร้อยเอ็ดทุกคน
ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาทุกคนได้มาพร้อมกันที่บริเวณพิธีในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อร่วมกันทอดกฐิน 143 กอง ซึ่งเป็นงานบุญที่ไม่มีมหรสพสมโภชและปลอดแอลกอฮอร์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมให้ปลอดจากอบายมุข นำมาซึ่งสันติสุขในสังคมและครอบครัว อิ่มบุญ อิ่มใจ ทั้งเจ้าภาพ 143 กอง และพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมทำบุญกันถ้วนหน้า
โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม