ลำปาง-อ.เมืองลำปางประชุมเตรียมความพร้อมฯการจัด “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยะสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก”

ลำปาง-อ.เมืองลำปางประชุมเตรียมความพร้อมฯการจัด “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยะสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก”

 

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2566​ เวลา​ 14.00​ น. อำเภอเมืองลำปาง จัดการประชุมและประกาศอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยะสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ย.2566 ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมฺโก ถนนเฉลิมพระเกียรติสายลำปาง -แจ้ห่ม ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าฯลำปาง เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง นายสุวิทย์ เล็กกำแหง คณะสงฆ์และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

ทั้งนี้ อ.เมืองลำปาง ร่วมกับมูลนิธิไตรลักษณ์เขมกะภิกขุ อปท.และผู้นำท้องที่ในพื้นที่​ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดจัดงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยะสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมฺโก”ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมฺโก ด้วยความเคารพศรัทธา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.เมืองลำปาง​ และถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ​ อ.เมืองลำปางและ​จ.ลำปาง

โดยในวันที่ 28 พ.ย. 2566​ เป็นวันครบรอบวันเกิด หรือ ชาตกาล 111 ปี ของหลวงพ่อเกษม เขมโก และเพื่อให้การจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ.เมืองลำปางจึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยะสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมฺโก” ประจำปี 2566 เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายพระสงฆ์ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าฯ อ.เมืองลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฯฝ่ายฆารวาส และประธานมูลนิธิไตรลักษณ์เขมกะภิกขุ เป็นต้น

 

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม