การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น11 – 12 พ.ย. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น11 – 12 พ.ย. 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อกไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังนี้

​​วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 21 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

​​2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

​​3. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขวาว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​9. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดุรินทร์

​​10. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดงขลา

​​11. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เขตเลือกตั้งที่ 9
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ เขตเลือกตั้งที่ 4อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เขตเลือกตั้งที่ 13
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาแทนตำแหน่งที่ว่าง

​​21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน เขตเลือกตั้งที่ 8อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

————————————————-

ข่าวที่น่าติดตาม