ปทุมธานี นายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมสำรวจ สถานที่ก่อสร้างอาคาร 76 ปีสมเด็จ พระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย )อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สาขาโรงพยาบาลปทุมธานี

ปทุมธานี นายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมสำรวจ สถานที่ก่อสร้างอาคาร 76 ปีสมเด็จ พระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย )อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สาขาโรงพยาบาลปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ. บริเวณซอยโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เวลา 10.00 น.ท่านเจ้าคุณพระวัชรญาณมุนี (พระอาจารย์เทียนชัย ชยทีโป) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนารถสุนทริการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานครรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม (บายตึ๊กเจีย) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี/เจ้าคณะตำบลบางปรอก(ธรรมยุต) พร้อมด้วย นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเมืองปทุมธานี

นายแพทย์ปรีดา ตั้งจิตเมธี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลปทุมธานี แพทย์หญิงธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์ แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปทุมธานี นางสาวธนภรณ์ สมประสงค์ ผู้อุทิศที่ดินสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสาขาโรงพยาบาลปทุมธานี ดร.สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ในฐานะประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาสในการทอดผ้าป่าสามัคคี และนายสมคิด สมประสงค์ กำนันตำบลบ้านฉาง

ร่วมสำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคาร 76 ปี สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสาขาโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับการก่อสร้างและเตรียมการวางศิลาฤกษ์ ซึ่งมีกำหนดการวางศิลาฤกษ์โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี(สมชาย วรชาโย)กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่10 ธันวาคม 2566นี้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน