วัดนาทวีร่วมกับอำเภอและ อบจ.สงขลา จัดจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2566

วัดนาทวีร่วมกับอำเภอและ อบจ.สงขลา จัดจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2566

 


ที่ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการจัดงานงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2566 โดยมีพระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาทวี/รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาทวี, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อ แม่ พี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภายในงานยังมีการจัดให้มีการประกวดเรือพระ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้


การประกวดเรือพระ
ชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ วัดวังไทร รับเงินรางวัล จำนวน 35,000 บาท
รางวัลชนะอันดับ 2 วัดปลักหนูเหนือ รับเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท
รางวัลชนะอันดับ 3 วัดปลักชะเมา รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
สำหรับรางวัลพิเศษได้แก่ วัดยางทอง รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
สำหรับการประกวดตีกลองเรือพระ


ชนะเลิศที่ 1 วัดนาปรัง รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
ชนะอันดับ 2 วัดปลักหนูเหนือ รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท
และชนะอันดับ 3 วัดวังไทร รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
และการประกวดรำหน้าเรือพระ
ชนะเลิศที่ 1 วัดปลักชะเมา รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
ชนะอันดับ 2 วัดปลักหนูเหนือ รังเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท
และชนะอันดับ 3 สำนักสงฆ์ปลายรำ รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
โดยเรือพระวัดที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 13 ลำ ได้รับเงินสมทบลำละ 3,000 บาท อีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม