ชุมพร – “ฉลองอัฐิ” ตระกูลจุลใส และตระกูลบุญมี ณ วัดหนองบัว

ชุมพร – “ฉลองอัฐิ” ตระกูลจุลใส และตระกูลบุญมี ณ วัดหนองบัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น   ณ วัดหนองบัว ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร คุณพ่อบุญธรรม จุลใส(พ่อใหญ่เหม็ง)  นายกฤตพัฒน์ จุลไสย นาย สุพล จุลใส “ส.ส. ลูกช้าง”  นายชุมพล จุลใส  “ส.ส. ลูกหมี”   นายกโต้ง นพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร พร้อมกับ ณาติพี่น้องตระกูลจุลใส ตระกูลบุญมี  ร่วมจัดพิธีทางศาสนา สวดพระอภิธรรมเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติ พี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้วให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล

นายชุมพล จุลใส  “ส.ส. ลูกหมี”   กล่าวว่า     “ฉลองอัฐิ” พิธีสำคัญของชาวพุทธที่ต้องทำเมื่อคนสำคัญจากไป พิธีฉลองอัฐิ หรือที่บางคนเรียกว่า ทำบุญกระดูก เป็นพิธีสำคัญที่ชาวไทยพุทธจะนิยมทำกันเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งอาจจะเป็นบิดามารดาหรือคนที่เคารพรัก นอกจากนี้ยังเป็นพิธีที่ช่วยเสริมดวงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวงศ์ตระกูลด้วย โดยในอีกนัยหนึ่งที่ศาสนาพุทธมักชอบซุกซ่อนคำสอนไว้ในพิธีกรรมทางศาสนาอยู่บ่อยครั้ง คือการเตือนสติให้รู้ถึงความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่อาจเลี่ยงได้ และเป็นการเตือนตนให้มีสติอยู่เสมอตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท บทความนี้ร้านหรีดมาลาพาผู้อ่านไปรู้จัดพิธีนี้กัน และเป็นการพบปะในเครือญาติจะได้ทำความรู้จักในเครือญาติรุ่นใหม่ใหม่ต่อไปและจะดำเนินจัดกิจกรรม“ฉลองอัฐิ” ตระกูลจุลใส และตระกูลบุญมีในวันที่หนึ่งตุลาคมของทุกๆปี โดยกานดำเนินงานจะจัดขึ้นที่วัดวัดหนองบัว ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพราะเป็นวันที่อยู่ในบ้านเกิดเป็นถิ่นกำเนิดของทุกคนและจะสนับสนุนวัดบ้านเราให้มีความเจริญและมีความสามัคคีในเครือญาติรุ่นใหม่

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม