ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรม”อำเภอปันสุข” เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มมอบความสุขแก่ประชาชนที่มารับบริการ

ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรม”อำเภอปันสุข” เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มมอบความสุขแก่ประชาชนที่มารับบริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรม “อำเภอปันสุข” เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มมอบความสุขแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มารับบริการเป็นอย่างมาก และอำเภอเมืองปทุมธานี ได้นำโอกาสนี้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน เพื่อสอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง รวมถึงข้อติชมแนะนำในการรับบริการด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม