ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯแปดริ้วปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ”วันกตัญญูสายน้ำ และวันประมงแห่งชาติปี 66”

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯแปดริ้วปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ”วันกตัญญูสายน้ำ และวันประมงแห่งชาติปี 66”

จังหวัดฉะเชิงเทรา ปล่อยปลาและกุ้งก้ามกรามกว่า 200,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกง เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ (วันกตัญญูสายน้ำ) ครั้งที่ 19 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกง เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ (วันกตัญญูสายน้ำ) ครั้งที่ 19 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศาลาริมน้ำวัดสนามจันทร์


ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา นายรุ่ง ทองเกตุแก้ว นายกอบต.คลองประเวศ และหน่วยงานราชการ เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม อสม. สถานศึกษา ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้ประกอบการต่างๆเข้าร่วม เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น อนุรักษ์แม่น้ำคูคลอง และฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกง สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ

สร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชน ให้ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคและสร้างรายได้ เป็นการสนับสนุนอาชีพการทำประมง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ปล่อยปลาตะเพียนขาวกว่า 200,000 ตัว และกุ้งก้ามกรามกว่า 60,000 ตัว ลงแม้น้ำ
บางปะกง นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และมีการเสวนาของภาคประชาชนอีกด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม