เลขาธิการ กพฐ.ปล่อยของสู่ผู้บริหารการศึกษา สพท.ทั่วประเทศ ใช้การศึกษาพัฒนานักเรียนสร้างคุณภาพชีวิต

เลขาธิการ กพฐ.ปล่อยของสู่ผู้บริหารการศึกษา สพท.ทั่วประเทศ ใช้การศึกษาพัฒนานักเรียนสร้างคุณภาพชีวิต


วันนี้ 18 กันยายน 2566 ที่บ้านเลขที่ 1/11-12 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลาเขต 2 พร้อม 3 รอง ผอ.สพป.สงขลาเขต2 ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล ,น.ส.ชฎาพร เสนเผือก ,ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน ร่วมประชุมสัมมนา ผพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ระหว่าง 18-20 นี้ ณ สวนนงนุชพัทยา ชลบุรี

เพื่อรับนโยบาย ข้อราชการ แสดงผลงานอดีตถึงปัจจุบัน และที่สำคัญจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ , ใช้การศึกษาเรียนรู้การมีสุขภาพ,การอยู่ร่วมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,เพื่อให้รู้พ้นโทษที่เป็นอุปสรรค,การประเมิน PA ที่ลงที่เกิดผลที่ผู้เรียน มิใช่โชว์บูธ หรือตัวเลข,การประเมินบริบทหน่วยงานปรับบริบทที่ตัวตน ใช้การศึกษาพัฒนาชาติ การใช้กระบวนการคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโดยการใช้การมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งกระจายอำนาจ เพื่อการใช้การศึกษาสู่ประชากรวัยเรียนทุกระดับทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ในทิศทางเดียวกัน ตามรูปแบบการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพและคุณภาพชีวิต


เพื่อร่วมขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต
โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและสร้างการรับรู้แก่ผู้เข้าประชุมสัมมนาครั้งนี้ พร้อมฝากให้ทุกท่านได้ลงมือทำสิ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนและพัฒนาประเทศชาติ และสุดท้ายทิ้ง คำว่า คุณธรรม ธรรมาภิบาล สานฝัน สู่เด็กสงขลา 2 ต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม