นครนายก – บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกงานมาตร 35 หลักสูตรการทำเบเกอรี่

นครนายก – บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกงานมาตร 35 หลักสูตรการทำเบเกอรี่

บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกงานมาตร 35 หลักสูตรการทำเบเกอรี่ 600 ชั่วโมง ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 63 คน เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ

ที่ศาลาประชาคมวัดบุ่งกระเบา ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นางมาเรียม จันทร์สิงห์.นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตรการทำเบเกอรี่ 600 ชั่วโมงให้แก่ผู้พิการ จำนวน 63 คน โดยความร่วมมือจากบริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ พร้อมส่งวิทยากรคนพิการมาถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ให้กับผู้พิการในจังหวัดนครนายก ในหลักสูตรการทำเบเกอรี่ ในทุกกระบวนการจากผู้ไม่มีพื้นฐานในเรื่องดังกล่าวได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนทำได้ ทำเป็น และนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม